W Stowarzyszeniu Kontakt Miast Białystok- Eindhoven realizowane jest zadanie publiczne:

 Ministerstwo rodziny pracy i polityki spoecznej

„Integracja przez pracę, uczestnictwo, zdobywanie kompetencji i samopomoc – drogą ku samodzielności”. 

Termin: 29.04.2019-31.12.2019

(umowa DSP/IV/33/OZKS/2019 z dn. 29.04.2019)

kwota dofinansowania: 69.000 zł