Biblioteka Podręczników Szkolnych to wypożyczalnia podręczników szkolnych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Program Biblioteka Podręczników Szkolnych relizowana jest od 2001r.

Wypożyczamy podręczniki dla uczniów ze wszystkich poziomów szkół (oprócz finansowanch przez MEN) na okres szkolny.

Dla kogo?
Rodzinom uczniów będącej w trudnej sytuacji materialnej, społecznej (długotrwałe bezrobocie, choroba, niepełnosprawność członka rodziny, wielodzietność, korzystanie z pomocy społecznej, nadzór kuratorski).
W celu dotarcia do rodzin najbardziej potrzebujących współpracujemy z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi i pracownikami socjalnymi.

Jakie podręczniki?
Uczniom trzech poziomów szkół (podstawowa od IV klasy), gimnazjum, liceum
(z wyłączeniem podręczników profilowanych).

Kryteria przyznania podręczników:

Każda rodzina będąca w trudnej sytuacji, która chce skorzystać z wypożyczalni powinna zadzwonić/ zgłosić się do biura Stowarzyszenia w celu ustalenia terminu przeprowadzania ankiety.
Na rozmowę z pracownikiem Stowarzyszenia należy przynieść ze sobą dokumenty o dochodach (decyzje o przyznanych zasiłkach i dodatkach do zasiłków, decyzje przyznania renty, alimentów, umowa o pracę/miesięczny odcinek z wypłaty wynagrodzenia/miesięczny bilans bankowy lub inne dokumenty poświadczające dochód rodziny) i wydatkach (czynsz, gaz, prąd, wywóz nieczystości itp.)
Pracownik Stowarzyszenia podczas rozmowy podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy w postaci podręczników.

Zasady:

Podręczniki wypożyczamy na okres roku szkolnego.
Każdy uczeń powinien je zwrócić (niezniszczone) do końca lipca.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podręczniki wypożyczymy dopiero we wrześniu.
W przypadku zagubienia podręcznika, wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ustalonej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

Pomagaj z nami!

Stowarzyszenie
białystok-eindhoven

15-157 białystok
ul. boruty 19

Skontaktuj się
z Nami!

tel: 85 676 33 03

Godziny otwarcia sklepu:

 

Pon-Pt: 11:00-17:00

SOB: 10:00-15:00

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2019 SKMBE. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl