Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie cyklicznie od 2015 r. przy wsparciu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MRPiPS Działanie na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program realizowany jest średnio przez 6 miesięcy w roku.

W programie mogą wziąć udział osoby z problemami zdrowia psychicznego.

Osoby zgłaszające chęć wzięcia udziału w programie powinny posiadać:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– leczyć się w Zespole Leczenia Środowiskowego lub

– przedstawić zaświadczenie od lekarza psychiatry o podjętym leczeniu.

Z osobami ubiegającymi się o przyjęcie do programu przeprowadzana jest ankieta obrazująca ich sytuację zawodową, mieszkaniową, finansową oraz podpisywany jest kontrakt o współpracy.

Program obejmuje:

– aktywizację zawodową – praca średnio raz w tygodniu 5 godzin w prowadzonym przez Stowarzyszenie sklepie Pod Wiatrakiem

– wsparcie materialne – paczki żywnościowe, ze środkami czystości

– integrację społeczną z uczestnikami innych programów

– wyjścia kulturalne do kina, opery, teatru, itp.,

– rozwój własnych zainteresowań – warsztaty gotowania, warsztaty robienia biżuterii, i inne.

Integracja przez pracę – edycja 2016

Od dnia 12 lipca 2016r. Stowarzyszenie realizuje projekt „Integracja przez pracę” – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu finansowanego przez Ministrerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016.
Projekt będzie realizowany do 31.12.2016 r.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 54.000 tys. Całkowity koszt zadania – 67.693,32 zł.
W projekcie weźmie udział 30 uczestników z problemami zdrowia psychicznego.
Projekt obejmuję działania:
aktywizację społeczną i zawodową uczestnika (praca średnio 20 godzin w miesiącu na rzecz Stowarzyszenia w zamian za pomoc rzeczową)
wyjścia/wyjazdy rekrecyjno- integracyjne (gimanstyka, wyjscia do instutucji kultury, kawiarni, wycieczka po zakątkach Podlasia)
warsztaty umiejętności (robienia biżuterii, kulinarne).

 

Pomagaj z nami!

Stowarzyszenie
białystok-eindhoven

15-157 białystok
ul. boruty 19

Skontaktuj się
z Nami!

tel: 85 676 33 03

Godziny otwarcia sklepu:

 

Pon-Pt: 11:00-17:00

SOB: 10:00-15:00

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2019 SKMBE. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl