W 2020 roku zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku (Umowa nr W/UD/DSP/1461/UM Białystok/2019 z dn. 2.01.2020) 

Termin realizacji: 2.01-31.12.2020

Koszt realizacji zadania: 47.520,00

 

Program przeznaczony jest osobom będących w trudnej sytuacji rodzinno – ekonomicznej (długotrwałe bezrobocie, choroba psychiczna, brak wsparcia w rodzinie, środowisku społecznym, korzystanie z pomocy społecznej), chcącym zmienić swoją sytuację życiową przez aktywne działanie na rzecz siebie i innych.
W celu dotarcia do rodzin najbardziej potrzebujących współpracujemy w tym zakresie z pracownikami socjalnymi.
Celem programu jest pomoc materialna w postaci paczek żywnościowych lub ze środkami czystości, odzieżą.

Kryteria przystąpienia do programu:

Każda osoba będąca w trudnej sytuacji rodzinnej/ ekonomicznej, która chce skorzystać z udziału w programie powinna zgłosić się telefonicznie do biura Stowarzyszenia w celu umówienia się na przeprowadzanie ankiety.
Należy przynieść ze sobą dokumenty o sytuacji rodzinnej i finansowej (decyzje o przyznanych zasiłkach i dodatkach do zasiłków, decyzje przyznania renty, alimentów, umowa o pracę/miesięczny odcinek z wypłaty wynagrodzenia/miesięczny bilans bankowy lub inne dokumenty poświadczające dochód rodziny) i wydatkach (czynsz, gaz, prąd, wywóz nieczystości itp.)

Zasady:
Osoba przystępująca do programu bierze udział w pracach na rzecz Stowarzyszenia w zależności od potrzeb organizacji i własnych możliwości psychofizycznych.
Osoba pracująca w programie otrzymuje paczkę żywnościową tzw. koszyk socjalny po zakończeniu pracy w ramach kontraktu.
Osoba pracująca w programie otrzymuje zwrot kosztów dojazdu (bilety MPK) za każdy dzień pracy.
Osoba pracująca w programie ma zapewniony posiłek w postaci suchego prowiantu.
Osoba w programie otrzymuje wsparcie społeczne poprzez rozmowy, wspólną pracę oraz możliwość kontaktu z psychologiem i doradcą zawodowym.

Formy pracy na rzecz Stowarzyszenia:

 1. Sprzątanie w budynku Stowarzyszenia.
  Praca trwa 4 dni (1 raz w tygodniu) w godz. 9.00 – 14.00. Ostatniego dnia osoba otrzymuje paczkę żywnościową.
 2. Pomoc w sklepie POD WIATRAKIEM
  Praca trwa 4 dni (1 raz w tygodniu). Odbywa się w systemie zmianowym 9-14.00 lub 12-17.00. Polega na sprzątnięciu sklepu, rozwieszeniu i rozstawieniu wycenionego towaru, pilnowaniu porządku w trakcie pracy sklepu, doradzanie klientom.
 3. Sortowanie i wycena towaru do sklepu POD WIATRAKIEM prowadzonego przez Stowarzyszenie.
  Jest to praca dwudniowa/czterodniowa, w której pracują wspólnie koordynator i pomocnik. Polega na przygotowaniu tj. posortowaniu i wycenie wg ustalonych reguł rzeczy przeznaczonych do sprzedaży w sklepie.
 4. Praca w otoczeniu
  Praca trwa 4 dni (1 raz w tygodniu) w godz. 9.00 – 14.00. Jest to praca polegająca na wykonywaniu prac porządkowych m.in. składanie kartonów, zamiecenie placu, odśnieżanie. Jest przeznaczona dla mężczyzn.

Pomagaj z nami!

Stowarzyszenie
białystok-eindhoven

15-157 białystok
ul. boruty 19

Skontaktuj się
z Nami!

tel: 85 676 33 03

Godziny otwarcia sklepu:

 

Pon-Pt: 11:00-17:00

SOB: 10:00-15:00

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2019 SKMBE. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl
Skip to content