Od stycznia 2020 Stowarzyszenie realizuje program Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego pod tytułem: „Punkt kompleksowego specjalistycznego poradnictwa dla mieszkańców Białegostoku 2020”.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku (Umowa nr W/UD/DSP/1407/UM Białystok z dn. 20.12.2019 r. )

Termin realizacji zdania: 01.01.2020-31.12.2020

Koszt realizacji zadania: 28.425,00