EDYCJA 2022

Ponownie zapraszamy do skorzystania z aktywności oferowanych w ramach projektu: “Rozwijanie kompetencji i aktywność – drogą ku integracji i samodzielności – edycja 2022”.

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną ulotką.

EDYCJA 2021

Zgodnie z umową nr DPS-IV43/2021, o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rozwijanie kompetencji i aktywność – drogą ku integracji i samodzielności” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, zawartą w dniu 29.04.2021r.

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 67.500 zł.

Całkowity koszt zadania – 84.538 zł

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

Warsztaty/spotkania rozwijające umiejętności i zainteresowania

1. warsztaty indywidualne – spotkania z coachem rozwoju osobistego – od analizy do zmiany

2. warsztaty rękodzieła

3. warsztaty kulinarne

4. warsztaty stylizacji fryzur i wizażu

5. warsztaty ze stylizacji ubioru

6. spotkania ze specjalistami – spotkania informacyjne MOPR, PFRON

Zajęcia wspomagające aktywność sportowo-ruchową

1. indywidualne zajęcia sportowe – nordic walking, siłownia pod chmurką, wycieczki rowerowe

– zajęcia relaksacyjne, oddechowe, np. joga na świeżym powietrzu

2. zajęcia gimnastyczne

3. trenujemy pamięć – gramy w planszówki

Spotkania integracyjno-promujące

1. spotkania integracyjne

2. wyjścia integracyjne do instytucji kultury

3. promocja działań na rzecz zdrowia psychicznego

– organizacja Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (ŚDZP) – 10.10.2021

– organizacja Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (MDOzN)- 3.12.2021

 

Pomagaj z nami!

Stowarzyszenie
białystok-eindhoven

15-157 białystok
ul. boruty 19

Skontaktuj się
z Nami!

tel: 85 676 33 03

Godziny otwarcia sklepu:

 

Pon-Pt: 11:00-17:00

SOB: 10:00-15:00

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2019 SKMBE. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl
Skip to content