Program Pomocy Żywnościowej UE 2014-2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM   PODROGRAM 2020   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w...

Biblioteka podręczników

Biblioteka Podręczników Szkolnych to wypożyczalnia podręczników szkolnych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Program Biblioteka Podręczników Szkolnych relizowana jest od 2001r. Wypożyczamy podręczniki dla uczniów ze wszystkich poziomów szkół...