HISTORIA

Współpraca Białegostoku i Eindhoven   została zainicjowana na początku lat 90-tych przez stronę holenderską. Zaczęło się od przesyłania transportów z pomocą humanitarną skierowaną do mieszkańców Białegostoku.

Współpraca zaowocowała rozwojem różnorodnych działań:

• Udzielono pomocy materialnej w postaci paczek dla rodzin ubogich wytypowanych przez MOPR,
• Nawiązano bezpośrednie kontakty rodzin holenderskich z ubogimi rodzinami polskimi z Białegostoku i okolic,
• Zorganizowano wymianę młodzieży szkół średnich,
•Umożliwiono wymianę kulturalną polsko-holenderską m.in. Przegląd Kabaretów i Teatrzyków Domów Pomocy Społecznej, warsztaty plastyczne w Białowieży, występy w Holandii kabaretu Szpilka, teatru Klubu “Przystań” czy wyjazd orkiestry Zespołu Szkół Melioracyjnych.

W 1997 roku powołano Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven do realizacji wspólnych działań obu miast.

Od momentu powstania Stowarzyszenia zrealizowaliśmy i zainicjowaliśmy wiele działań i projektów:

• Organizowaliśmy zajęcia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych m.in. świetlicę sobotnią, wakacje dzieci w Smolanach, wypoczynek w Jastarni
• Organizowaliśmy działania edukacyjne dzieciom i młodzieży m.in. korepetycje, zajęcia komputerowe, doradztwo zawodowe,
• Założyliśmy Bibliotekę Podręczników wypożyczalnię podręczników szkolnych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej
• Aktywizowaliśmy środowisko kobiet do zakładania grup wsparcia, grup samopomocowych
• Wypracowaliśmy program pomocy rzeczowej i żywnościowej według modelu “dostaję i pracuję na rzecz innych”
• W 2005 roku założyliśmy sklep Wiatrakowe Pole, aby poprzez pracę aktywizować środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pozyskiwać środki na działalność naszego Stowarzyszenia.

 

Pomagaj z nami!

Stowarzyszenie
białystok-eindhoven

15-157 białystok
ul. boruty 19

Skontaktuj się
z Nami!

tel: 85 676 33 03

Godziny otwarcia sklepu:

 

Pon-Pt: 11:00-17:00

SOB: 10:00-15:00

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2019 SKMBE. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl
Skip to content