Sprawozdania

 

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven ma status organizacji pożytku publicznego.  Zobowiązane jest do sporządzenia i ogłoszenia dwóch rodzajów sprawozdań: rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności. Publikujemy je corocznie w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2019, poz. 351) sprawozdanie finansowe składa się z :

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W sprawozdaniu merytorycznym przedstawiamy informację o prowadzonych w działaniach, realizowanych programach dofinansowywanych ze środków publicznych. 

Nasze sprawozdania są dostępne pod adresem

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

KRS 0000095021

Zamieszczamy je też na naszej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

 

Pomagaj z nami!

Stowarzyszenie
białystok-eindhoven

15-157 białystok
ul. boruty 19

Skontaktuj się
z Nami!

tel: 85 676 33 03

Godziny otwarcia sklepu:

 

Pon-Pt: 11:00-17:00

SOB: 10:00-15:00

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2019 SKMBE. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl
Skip to content